SIMBOK dan GUNUNG

Simbok (ibu) adalah sosok wanita perkasa, pekerja keras. Walaupun miskin, ia tak pernah berhenti memberi, memberi dari kekurangannya. Seperti gunung yang perkasa dan banyak berjasa.

ink on paper
25 x 17 cm
karya herjaka hs 2018

No Comments

    Leave a Reply