Dewabrata Lahir

Simbok (ibu) adalah sosok wanita perkasa, pekerja keras. Walaupun miskin, ia tak pernah berhenti memberi, memberi dari kekurangannya. Seperti gunung yang perkasa dan banyak berjasa.

ink on paper
25 x 17 cm
karya herjaka hs 2018


Di atas awan putih yang bertebaran di puncak gunung, tampaklah bidadari jelita sedang terbang turun ke bumi.

No Comments

    Leave a Reply