Kawruh Bejo

Mensyukuri banjir yang datang setiap tahun, sama halnya dengan mensyukuri hidup yang masih dianugerahkan.

kalau ada sumur diladang, bolehkah saya menumpang mandi

kalau ada umurku panjang, tahun depan berjumpa banjir kembali.

oil on canvas, 150 x 100 cm

herjaka HS 2023

#pameranbumisriwedari

#banjirtahunan

No Comments

    Leave a Reply